Wzór DEKLARACJI na EGZAMIN ZAWODOWY

23.3.2020

Słuchacze Szkoły Żak w Łomży!

W związku ze zbliżającym się upływem terminu składania deklaracji na poprawkowy egzamin, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie udostępnaimy Wam jego skan, który należy wysłać na nasz adres e-mail: lomza@zak.edu.pl.  Wypełniony poprawnie dokument, przekazany do nas w taki właśnie sposób zostanie przyjęty.

Dodatkowo dla zainteresowanych w załączniku WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO.